Wizytacja Pasterska 1.10.2017

 O godz. 9.00 Ks. Bp zostanie powitany przez parafian (po staropolsku) chlebem i solą w drzwiach kościoła, tam ucałuje krzyż i otrzyma klucze do kościoła, następnie poświęci uczestników liturgii  wodą święconą.                                             

 Po krótkiej modlitwie przed Najśw. Sakr, uda się do miejsca przewodniczenia gdzie zostanie liturgicznie powitany przez wszystkich, a także powitają Go rodzice bierzmowanych i ks. proboszcz, który złoży sprawozdanie z życia religijnego i inicjatyw materialnych. W czasie mszy św. Ks. Bp udzieli 24 osobom sakr. bierzmowania oraz wprowadzi do posługi lektora 4 kandydatów. Na zakończenie młodzi bierzmowani i ks. prob. podziękują Ks.Bpowi i Ks. Dziek.                                                                                                                    

O godz. 11.15 Ks. Bp spotka się w kościele z oboma radami, radą duszpasterską i parafialną, kółkami różańcowymi, Legionem Maryi.                                                                       

O godz. 12.00 rodzice wraz z dziećmi przywitają Ks. Bpa, który będzie przewodniczył mszy św. w int. dzieci i rodzin naszej parafii, na koniec udzieli wszystkim dzieciom indywidualnego błogosławieństwa.                                                              

2017-09-18