Rada Parafialna

 
 
DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA
 

Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) 536:

 

„1. Jeśli zadaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej

 

2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się                normami określonymi przez biskupa diecezjalnego”. KPK 537:

 

„W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrani zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniemprzepisu kanonu 532”.

Adhortacja Christifideles laici n. 27

 

„Postulat soboru dotyczący wspólnego omawiania i rozwiązywania problemów duszpasterskich winien być odpowiednio i systematycznie realizowany poprzez coraz szersze, mocniejsze   i zdecydowane dowartościowanie parafialnych rad duszpasterskich”.

II Polski Synod Plenarny,

 

„Synod przypomina, że Kodeks Prawa Kanonicznego zobowiązuje do tworzenia parafialnych rad ekonomicznych oraz zaleca tworzenie rad duszpasterskich. Istnienie tych rad było utrudnione w czasach komunizmu. Obecnie nic nie staje na przeszkodzie w ich powoływaniu i działaniu. Zaangażowani w radach katolicy świeccy mają przede wszystkim służyć swoją radą i doświadczeniem, unikając przy tym postaw roszczeniowych” (Potrzeby i zadania nowej ewangelizacji na przełomieII i III Tysiąclecia Chrześcijaństwa, n.46)

„Uczestnictwo świeckich w misji królewskiej daje im możliwość współdziałania ze swymi pasterzami w służbie wspólnoty kościelnej przez pełnienie rozmaitych posług, stosownych do otrzymanych charyzmatów. W Kościele «wierni świeccy mogą współdziałać w wykonywaniu władzy, zgodnie z przepisami prawa».

 

Dotyczy to ich obecności :

  • w radach duszpasterskich 
  • w radach ekonomicznych

(Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich, n. 11).

 

„Należy powoływać rady duszpasterskie i ekonomiczne tam, gdzie ich brak,       i umacniać istniejące. Świeccy winni być zaznajomieni z zasadami współpracy z duszpasterzami w tych gronach” (Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich, n. 41).

 

 

Cel DRP

 

-  głos doradczy a nie decyzyjny

-  wspołpraca duchownych i świeckich

-  pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej w parafii

-  koordynacja działań apostolskich

-  wspomaganie duszpasterzy w pracy duszpasterskiej

-  wspomaganie duszpasterzy w pracy katechetycznej

-  wyrażanie opinii w sprawach parafii

 

 

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

NASZEJ PARAFII 

 
24 członków -  Rada Parafialna (ekonomiczna)
17 czonków  -  Rada Duszpasterska