VI Wielkanocy 6.05.2018

Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata                                                                                                                                                      

1.W przyszłą niedzielę doroczna uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego odpust w naszej parafii, msze św. o godz. 9.00, suma z procesją o 12.00 i o 16.00. Po mszy św. o 16.00 różaniec fatimski z procesją do 4 ołtarzy.                             

W przeddzień uroczystości odpust dla zmarłych z mszą św. zbiorową  o godz. 18.00 i procesją na cmentarz,  intencje na tę mszę są przyjmowane w zakrystii. W niedzielę odpustową na godz. 12.00 nie stawiamy samochodów przy plebanii, parking dla księży.                                                                                                                                    

2.Dziś spotkanie kółek różańcowych o 10.15                                                                                          

3.Nabożeństwa majowe są odprawiane codziennie o godz. 18.00, zachęcam do śpiewania majówek przy krzyżach i kapliczkach.                                                                                         

4. Na dzisiejszą niedzielę kościół sprzątali rodzice dzieci obchodzących pierwszą rocz. przyjęcia komunii św.   Bóg zapłać!                                                                                                                  

5.W miniony wtorek zostało wyremontowanych 46 słupków ogrodzenia kościoła,  jak również zostały na nie nałożone nowe daszki. Pracowali: Radosław Niedźwiadek, Adrian Dudziak, Krzysztof Kawalec, Daniel Czapiński, Grzegorz Staszczak, Zbigniew Pruś, Arkadiusz Zabielski z 3 swoimi pracownikami.                      Pan Arkadiusz na cel tych prac ofiarował:  200 szt cegły, zaprawę klejową, cement i dniówki 3 pracowników, za co skłam mu serdeczne podziękowanie, wszystkim  pracującym  Bóg zapłać!                                                                                                         

6.Odpusty w dekanacie: we wtorek w Starej Wsi z sumą o godz. 11.00 , w przyszłą niedzielę w Sobieskiej Woli, suma o 12.00                                                                                                             

7.W najbliższym tygodniu przypadają kwartalne dni modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, intencję tę polecać będziemy w czasie majówek                                                              

 8.Miłosierdziu Bożemu polećmy zmarłych: +Anna Fidut 15R, +Maria Szymańska 15R, +Marianna Małek 10R, +Tadeusz Sprawka 7R, +Kazimierz Nalepa 4R, +Marian Klimek 4R, +Stanisława Świstak 3R, +Jan Staszczak l 81 z J I poch w Krzczonowie