Zasady sanitarne podczas Eucharystii od 26.03.2021

ZASADY UCZESTNICTWA
WE MSZY ŚWIĘTEJ
w czasie pandemii

 

• INFORMUJEMY/PRZYPOMINAMY, ŻE W MYŚL OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW SANITARNYCH W KOŚCIELE PRZYPADA 20m2 NA OSOBĘ.
• NA ZEWNĄTRZ i WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA PROSIMY ZACHOWAĆ BEZPIECZNĄ ODLEGLOŚĆ (MIN.1,5m).
• UCZESTNIKÓW LITURGII (POZA CELEBRANSAMI ORAZ OSOBAMI ZWOLNIONYMI Z PRZEPISU) OBOWIĄZUJE ZAKRYWANIE UST I NOSA. ZABEZPIECZENIA ODSŁANIAMY NA CZAS PRZYJĘCIA EUCHARYSTII.
• DO KOMUNII ŚWIĘTEJ WIERNI PODCHODZĄ, Z ZACHOWANIEM BEZPIECZNEGO DYSTANSU.
• W RAZIE POTRZEBY KOMUNIA ŚWIĘTA BĘDZIE RÓWNIEŻ UDZIELANA NA ZEWNĄTRZ KOŚCIOŁA.

• W KOŚCIELE ZNAJDUJĄ SIĘ PŁYNY DO DEZYNFEKCJI RĄK

2021-03-23