Obrzędy Wielkanocne w dobie pandemii

Celebracja wielkiego tygodnia rozpoczyna się w Wielki Czwartek Mszą Krzyżma Świętego w Archikatedrze Lubelskiej. Msza będzie sprawowana przez Abp. Stanisława Budzik w asyscie kilku księzy - godz.10 . Transmisja w mediach. W czasie mszy poświęcone zostaną oleje święte, a przyżeczenia kapłańskie zostaną odnowione w późniejszym czasie.

WSZYSTKIE NABOŻEŃSTWA MUSZĄ ODBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z ZALECENIAMI MINISTERSTWA ZDROWIA - MAX.5 OSÓB I ODLEGŁOŚĆI MIĘDZY WIERNYMI MIN.2 metry

Triduum Paschalne rozpoczynamy

Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek- nie będzie tradycyjnego obmycia nóg.!!!!!

Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek - Adoracja Krzyża bedzię odbywała się poprzez przyklęknięcie albo głęboki ukłon ( NIE BĘDZIE UCAŁOWANIA KRZYŻA !!!!!)

W Wielką Sobotę - nie będzie Liturgii Światła (poświęcenia ognia na zewnątrz) 

Nie będzie też Procesji rezurekcyjnej.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

*   *   *

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen.

 

 

 

2020-04-05