Katechizm

Jeśli jesteś uczniem Pana Jezusa, to w każdej chwili życia musisz postępować zgodnie z Bożymi Przykazaniami. Katechizm to informacja, jak mamy Pana Boga kochać, świadczyć o Nimi i unikać grzechu.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY
Najważniejsze prawdy, które mówią o Bogu, ludziach i o świecie.

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

DEKALOG, CZYLI PRZYKAZANIA BOŻE
Uczeń Chrystusa, który poznał prawdy wiary, każdego dnia żyje przykazaniami.

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego na daremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
Najważniejsze przykazanie

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej du­szy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

 

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.