Komunia duchowa - Modlitwa

Komunia duchowa - modlitwa

2020-04-05

Wytyczne dotyczące uczestnictwa w Nabożeństwach

Informacja w sprawie Eucharystii w naszej Parafii: W zawiązku z ogłoszoną epidemią staramy się zapewnić wszelkie warunki i wytyczne zawarte w dekrecie Episkopatu i Rządu. 1.Uczestników podczas Eucharystii może być max. 5 osób ( więcej osób nie zostanie wpuszczonych). 2.Zalecam, aby łączyć się z Kapłanem w trakcie Eucharystii podczas transmisji telewizyjnych i radiowych i w modlitwach rodzinnych bez opuszczania domu. 3.Zalecam, aby na msze przychodziły( jeżeli muszą) tylko te osoby, w których intencjach są sprawowane Eucharystie.. Niech Dobry Bóg ma nas wszystkich w swojej opiece. Wasz Proboszcz Tadeusz

2020-03-29

Boże Narodzenie 2019

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego

2019-12-24

ADWENT 2019

ADWENT 2019. Tegoroczny czas oczekiwania zaczyna się w niedzielę, 1 grudnia i potrwa cztery tygodnie. Adwent określany jest czasem przygotowań do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.

2019-11-28

Święto Chrystusa Króla 24.11.2019

Uroczystość tę wprowadził do liturgii Kościoła katolickiego papież Pius XI na zakończenie roku jubileuszowego dnia 11 grudnia 1925. Uroczystość została wprowadzona w całym Kościele encykliką Quas Primas. Papież nakazał nadto, aby we wszystkich kościołach tego dnia po nabożeństwie głównym przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiono litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo święto obchodzone było w ostatnią niedzielę października. Reforma soborowa (1969) zmieniła nazwę święta (z Chrystusa Króla na Chrystusa Króla Wszechświata) oraz przeniosła święto na ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko, co rodzaj ludzki w nadprzyrodzonym i przyrodzonym porządku posiada i czego się spodziewa, ma swój początek i mieć będzie swój chwalebny koniec w Jezusie Chrystusie. Poprzednie umiejscowienie w kalendarzu wiązało się z podkreśleniem, że obchodzone 1 listopada święto wszystkich świętych jest konsekwencją społecznego królowania Chrystusa. Episkopat Polski, z okazji 50-lecia ustanowienia tego święta, wydał w roku 1975 List pasterski.

2019-11-17